Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
1.7MB

Pametne škole - pametni grad?

Pametni gradovi su gradovi koji, uporabom IKT-a i razvojem IKT-a za potrebe grada i građana, optimiziraju resurse. IKT tako služi čovjeku potičući održivost. U izlaganju prikazujemo pozitivan primjer u OŠ Ive Andrića u Zagrebu koji se uključio u projekt tijekom kojeg razvijaju pametni zid na kojem raste zelenilo. Pametni zid je opremljen senzorima koji olakšavaju određivanje potrebe za navodnjavanjem, prihranjivanjem i brigu o biljkama. Njegova uloga bit će značajna u provedbi nastave iz STEM područja, ali i u osposobljavanju učitelja za rad sa senzorima i osnovama programiranja. Ranije usvojene temelje iz eTwinninga projekta Moj COOL laboratorij učenici će ojačati i uključiti još učitelja. Zagreb ne možemo svrstati u pametne gradove u usporedbi s ostalim svjetskim metropolama. Stoga će u akademskoj godini studenti 2. godine integriranog studija Povijesti i Geografije (FFZg i PMF SuZ) učenicima OŠ Ive Andrića predstaviti koncept pametnog grada te važnost zelenih otoka. Studenti će u nastavku seminara iz Urbane geografije u zimskom semestru 2021./2022. istraživati mogućnosti zelenih otoka i prenamjenu površina u gradu u pametne dijelove gradova, dok će učenici studentima objašnjavati uporabu pametnog zida. Analizirat će kako se mijenja udio CO2 u prostoru kod pametnog zida ovisno o vremenu postojanja pametnog zida, a početna će vrijednost biti ona netom pred stavljanje zida u pogon. Pametni zid će biti i instrument za nadgledanje kvalitete tla i po potrebi njegovo obogaćivanje mineralima. Učenici će bilježeći rezultate praćenja izrađivati i grafičke prikaze, a tijekom godine uzorke će nositi na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Autor(i):

Vida Bilogrević Gatolin
OŠ Ive Andrića, Zagreb
Croatia
Diplomirala je na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu 2009. godine i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Nakon nekoliko godina po zamjenama, od 2012. godine stalno je zaposlena u Osnovnoj školi Ive Andrića u Zagrebu. Koordinatorica je Erasmus+ i eTwinning projekata. Sudjelovala je u izradi i uređivanju materijala na platformi IZZI za prirodu i biologiju, uključena je i u izradu scenarija poučavanja za međupredmetne teme za predmete biologiju, prirodu i kemiju. Od listopada 2017. promovirana je u učitelja mentora. Vjeruje da se trud isplati i da je važno ustrajati u učenju kako bismo ostali ukorak s vremenom u kojem živimo.

Tvrtko Pleić
IX. gimnazija, Zagreb
Croatia
Diplomirao Povijest i Geografiju 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutačno je student Doktorskog studija Geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je i vanjski suradnik. Autor je više digitalnih sadržaja, nastavnih materijala za razne nakladnike i udžbenika. Autor je scenarija za poučavanje međupredmetnih tema za predmet geografiju. Član je više povjerenstava i radnih skupina pri MZO. Od 2019. godine radi u IX. gimnaziji u Zagrebu.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC