Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
4.1MB

U mreži, a nisam riba

Cilj radionice je upoznati se s konceptom e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme te njihovom prilagodbom za potrebe vlastitog nastavnog predmeta. Radionica je zamišljena praktično kako bi nastavnici mogli upoznati konkretne primjere e-Škole scenarija poučavanja te osmisliti njihovu primjenu i/ili prilagodbu. Dio nastavnih predmeta nije obuhvaćen međupredmetnim temama, niti su svi predmeti prisutni u svim aktivnostima. U radionici ćemo pružiti podršku nastavnicima u promišljanju primjene i prilagodbe aktivnosti iz e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Radionica će imati kraći uvodni dio kako bi se polaznici radionice upoznali s konceptom e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Nakon toga slijedi radionički dio u kojemu će polaznici izabrati jedan od e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme te uz pomoć drugih polaznika radionice i voditelja osmisliti ili prilagoditi aktivnost potrebama vlastitog nastavnog predmeta. Izradi materijala pristupit će se individualizirano, imajući u vidu konkretan nastavni predmet. Dodatni cilj radionice je pružanje podrške u povezivanju i umrežavanju nastavnika različitih nastavnih predmeta kako bi se osnažio cjeloviti razvoj učenika i naglasila životna primjena školskih sadržaja.

Autor(i):

Goran Hajdin
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
Croatia
Goran Hajdin bavi se znanstveno istraživačkim i stručnim radom vezanim uz teme metodike nastave informatike te primjene IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu. Zaposlen je kao docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija vezanih uz područje odgoja i obrazovanja te informatike u obrazovanju na diplomskom usmjerenju namijenjenom budućim nastavnicima informatike. Voditelj je pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja nastavnika. Pročelnik je Katedre za strane jezike i općeobrazovne discipline. Završio je diplomski studij pedagogije i informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike. Kao suradnik i voditelj sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (CRISS, e-Škole, AMED, Teach4Edu4, RAPIDE, EDUCODE, Stand4Info, Internalization in a European Context, European Busines Skills, Summer School: Mobile Development, Young Innovative Career Trackers, Centre of Excellence in ICT,…) od kojih je većina povezana s temom informatike u odgoju i obrazovanju. Vodio je i sudjelovao u nizu stručnih radionica. Aktivno sudjeluje u osposobljavanju nastavnika i surađuje s većim brojem osnovnih i srednjih škola. Autor je znanstvenih i stručnih radova te je održao prezentacije na znanstvenim i stručnim konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je u znanstvenim i stručnim časopisima i konferencijama.

Dijana Oreški
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
Croatia
Dijana Oreški bavi se znanstveno istraživačkim radom vezanim uz teme rudarenja podataka i strojnog učenja te njihove primjene u obrazovanju. Zaposlena je kao docentica na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija vezanih uz područje otkrivanja znanja u podacima i inteligentnih sustava. Završio je diplomski studij informacijski sustavu na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te je na istom fakultetu doktorirala na temu razvoja tehnika za pripremu podataka. Kao suradnica i voditeljica sudjelovala je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (SIMON, CRISS, e-Škole, AMED, EDUBOTS, DIP2Future,…). Autorica je 60-ak znanstvenih radova i recenzentica u prestižnim znanstvenim časopisima i konferencijama. Članica je programskih odbora nekoliko znanstvenih konferencija.

Dijana Plantak Vukovac
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
Croatia
Dijana Plantak Vukovac radi kao docentica na Fakultetu organizacije i informatike iz Varaždina Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za razvoj informacijskih sustava. Nositeljica je predmeta vezanih uz multimediju te suradnica na predmetima vezanim e-učenje i računalno-posredovanu komunikaciju. Bavi se znanstveno-istraživačkim radom vezanim uz teme primjene multimedije u e-učenju i telerehabilitaciji, dizajn i vrednovanje interaktivnih sustava te korisničko iskustvo. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova te bila urednica znanstvenog zbornika radova. Sudjelovala je u nizu znanstvenih i stručnih projekata različitih linija financiranja (MZOS, Tempus, EUREKA, FP7, IRI, Erasmus+, ESF). Trenutno je voditeljica dva projekta na FOI-u: Erasmus+ projekta „EDUBOTS - Best practices of pedagogical chatbots in higher education“ te HKO projekta „Edu4Games - Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara“. Suradnica je na projektu e-Škole na podelementu “Razvoj digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje”.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC