Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
3.0MB

Koliko sam uspješan/na u provođenju online nastave?

Radionica je nastala na temelju svakodnevnog rada s nastavnicima, posebice u doba pandemije. Centar za e-učenje Srca preko 13 godina pruža podršku nastavnicima i studentima u radu u online okruženju osiguravši visokokvalitetnu podršku u radu s digitalnim tehnologijama, kao i podršku (instrukcijski dizajn i dizajn učenja) u pripremi i provođenju online nastave. U okviru svoje podrške CEU je pripremio brojne materijale s uputama i savjetima kako pripremiti nastavu za online okruženje te kako izraditi pojedine module e-kolegija. Cilj radionice je otvoriti raspravu o tome koliko je visokoškolska nastava u izvanrednim okolnostima kvalitetna i prilagođena online okruženju, te koliko će stečena iskustva rada u online okruženju utjecati na pripremu nastave u novoj akademskoj/školskoj godini. Radionica je zamišljena na način da se nastavnike potiče na aktivno sudjelovanje, iznošenje iskustava i mišljenja o oblicima rada, organizaciji nastave i općenito izazovima online nastave. Pri održavanju radionice koristit će se i neki online alati za online komunikaciju i interakciju koji se mogu koristiti i u nastavi. Autorice su pripremile brojne informacije, savjete i upute koje su se tijekom dugogodišnjeg rada s nastavnicama pokazale korisnima, a tijekom radionice bit će predstavljene nastavnicima na sažet, jasan i strukturiran način. Nakon radionice polaznici će raspolagati s konkretnim idejama kako unaprijediti nastavu.

Neke od tema o kojima će se razgovarati su: asinkrona i sinkrona nastava, komunikacija i interakcija u online okruženju, formativno vrednovanje, priprema i podržavanje online predavanja, ishodi učenja, vrednovanje u online okruženju te otvoreni sadržaji.

Polaznici će biti zamoljeni koristiti vlastite mobilne uređaje.

Autor(i):

Sandra Kučina Softić
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar
Croatia
Sandra Kučina Softić je pomoćnica ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca) za obrazovanje i podršku korisnicima. Također je voditeljica Centra za e-učenje Srca. Njezin posao fokusiran je na praćenje i poticanje implementacije e-učenja na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj te savjetovanje i podršku ustanovama, nastavnicima i studentima u implementaciji novih tehnologija u proces poučavanja i učenja. Njezino područje interesa je strateško odlučivanje vezano uz sustavnu implementaciju e- učenja, te usavršavanje nastavnika u implementaciji novih tehnologija u obrazovni proces. Osim toga potiče i bavi se otvorenim obrazovanjem i obrazovanjem na daljinu. Član je projektnih timova u Hrvatskoj i na Europskoj razini te aktivno sudjeluje i prezentira na međunarodnim konferencijama. 2018. godine imenovana je predstavnikom Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalno obrazovanje: učenje, poučavanje i vrednovanje u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji, a iste godine imenovana je i za člana Europske ekspertne skupine za obrazovanje i osposobljavanje pri Europskoj komisiji za pripremu smjernica europskog okvira za obrazovanje i osposobljavanje 2030. 2014. godine stekla je titulu Master of Science in Digital Education na the University of Edinburgh, Velika Britanija, a 2020. doktorirala je u području informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019 godine obnaša funkciju predsjednice međunarodne organizacije European Distance and Learning Network (EDEN).

Tona Radobolja
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar
Croatia
Tona Radobolja završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer prof. fizike i politehnike i radi kao IT specijalist u Centru za e-učenje Srca. Područja interesa su tutoring i instrukcijski dizajn e-kolegija te vodi projekte razvoja e-kolegija. Između ostalog, osmislila je i izradila veći broj tečajeva o radu sa sustavom Moodle, Mahara i Adobe Connect koje Centra za e-učenje održava za nastavnike. Posjeduje brojne certifikate kao što su Moodle Course Creator Certificate, MoodleBites for Course Designers i MaharaBites for Teachers.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC