Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
36.1MB

Trijada stvarnosti u nastavi lektire

Tijekom pandemije virusa COVID 19 živa je stvarnost u velikoj mjeri zamijenjena virtualnom, no ta zamjena nije ljudima nova. Ona se u književnosti stalno događa. Čitajući književno djelo, čitatelj zamišlja prostor te on tako postaje virtualan, iako nije nužno fikcijski. Interaktivnim izlaganjem pokušat ćemo prikazati kako se prostor u te tri različite stvarnosti: digitalnoj, književnoj i živoj, mogu povezati u suodnos, kako tvore trijadu stvarnosti, pomoću primjene Google Earth i Actionbound alata tijekom analize književnih djela i satova lektire. Prikazat će se primjeri iz prakse. U izabranom književnom djelu/ima u kojima je Rijeka mjesto radnje učenici prate mjesto kao književnu stvarnost koja utječe na likove i fabulu, potom ju vizualiziraju virtualno na Google Earthu, a na kraju i fizički obilaze lokaciju te uspoređuju doživljaje mjesta. Na Google Earthu ih obilježavaju stvarajući placemarkerse s dodatnim informacijama. To mogu biti povijesni podaci, zanimljivosti, pitanja za razmišljanje i sl. Koristeći GE potiče se i učeničko stvaralaštvo uputama koje preusmjeravaju fabulu ovisno o novom lokacijskom smjeru (npr. lik mora skrenuti u neku drugu ulicu ili zaći na neko drugo mjesto). Na taj način učenici sami kreiraju svoje priče potaknuti prostorom ili iz pozicije lika kreiraju turističke ture gradom.

Autor(i):

Helena De Karina
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia
Rođena 1971. u Rijeci. Na Pedagoškom fakultetu završava Hrvatski jezik. Radi kao novinarka u Večernjem listu, u Sveučilišnoj knjižnici vodi posjetitelje izložbe Glagoljica, volontira u Gradskoj knjižnici Opatija. Od 2000. predaje Hrvatski jezik u OŠ, postiže zapažene rezultate na državnim natjecanjima i organizira nagrađivane projekte. Upisuje magisterij na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu „Suvremena osnovna škola“. Sudjeluje u izradi završnih ispita za HJ u organizaciji NCVVO, mentor je u metodičkoj vježbaonici za studente FFRi, članica povjerenstva za polaganje stručnih ispita za razrednu nastavu, logopediju i likovnu kulturu te radne skupine za izradu programa produženog boravka Grada Rijeke te kurikuluma izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka. 2016. se zapošljava u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. U PRHG je koordinatorica eksperimenatalnoga programa Škola za život, članica je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Hrvatski jezik i mentorske skupine Hrvatski jezik u virtualnim učionicama Loomen u sklopu „Škole za život“. Članica RS za izradu standarda zanimanja – kroatistika u sklopu projekta Kroatistika, Filozofija, Andragogija i Kulturologija usklađivanje s HKO-om (KAFK-a) te RS za izradu kurikuluma građanskog odgoja za srednje škole Centra za studije mira i konflikata FFRI i IDIZ-a iz ZG. Mentorica je četvrtu godinu zaredom najboljem srednjoškolskom listu HR, organizira javna književna i novinarska događanja u sklopu izborne nastave HJ te intenzivno surađuje s nevladinim organizacijama i ustanovama u kulturi. Članica je žirija natječaja za mlade Festivala europske kratke priče i članica upravnog odbora riječkog Art-kina. Sudjelovala je u Erasmusima, TeechMeet webinarima, e-predstavljanjima primjera dobre prakse i na CUC-u . Nagrađena je kao jedna od najboljih učiteljica.

Sandra Vidović
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia
Sandra Vidović radi kao školska knjižničarka u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, a u knjižničarskoj struci prisutna je od 1997. godine. Školsku knjižnicu učinila je vidljivom ne samo u školi, već i izvan nje, a knjižničara ne samo aktivnim sudionikom, već i pokretačem školskih projekata. Od 2014. godine voditeljica je Županijskog aktiva srednjoškolskih knjižničara u Primorsko-goranskoj županiji. Bavi se promicanjem struke na svim razinama, pokretanjem različitih projekata i programa, organiziranjem svih zbivanja vezanih uz kulturnu i javnu djelatnost Škole. Svake godine organizira i koordinira sve kulturne i javne aktivnosti škole, pokreće i provodi brojne projekte vezane uz poticanje čitanja na regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini, sudjeluje u mnogo Erasmus projekata. Tijekom godina vodila je mnoge slobodne aktivnosti prateći interese učenika i trendove u društvu. Osobito je ponosna na Volonterski klub PRHG kojeg vodi od 2009. godine te na taj način promiče humane vrijednosti koje su itekako važne u današnjem društvu i svijetu. Aktivno primjenjuje suvremene oblike rada u nastavi, posebno ističući potrebu cjeloživotnog učenja, timskog rada, rada na projektima i prezentacije istih. 2017. godine završila certifikacijski seminar u Algebri te dobila naziv Specijalist za izradu e-learning sadržaja Rado surađuje s kolegama i svojim entuzijazmom, kreativnošću, volonterskim radom i nesebičnim dijeljenjem znanja, doprinosim promociji vlastite škole kao i knjižničarske struke u cjelini.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC