Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
88.6MB

MineClass

U šk. god. 2020./2021. učenici Osnovne škole Zorke Sever sudjelovali su u radu na Minecraft Education Edition platformi. Zahvaljujući tome, imali su priliku, i u ovako izazovnoj godini, za razvoj vlastitih kompetencija kroz sudjelovanje u projektima, kroz upoznavanje novih virtualnih prijatelja, slušanje zanimljivih suradnika i predavača, kroz prve korake u programiranju i izgradnji svjetova unutar Minecraft Education Edition-a. Cjelokupna aktivnost, koja je uključivala različite edukativne programe, sudjelovanje u raznim projektima, zajedničke izgradnje svjetova nastala je zahvaljujući priključivanju učiteljice matematike u program Microsoft Innovative Expert, koja im je na taj način i omogućila pristup Microsoft Office alatima. Ovim interaktivnim izlaganjem želim vam predstaviti učinak koji je program Microsoft Innovative Expert, odnosno, rad na projektima vezanima za Microsoft Education Edition, imao na računalno promišljanje i kreativnost mojih učenika, na moj osobni i profesionalni napredak, a posebno na našu školu, jer ona postaje mjesto na kojem učenici stječu iskustva netipična za većinu hrvatskih škola.

Autor(i):

Elvisa Sekulić
Osnovna škola Zorke Sever
Croatia
Elvisa Sekulić, učiteljica matematike, u zvanju mentora. Radi u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači. Postigla je status Microsoft Innovative Expert, Microsoft Innovative Trainer, British Council certified mentor. Aktivna je u provedbi školskih i eTwinning projekata. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvrstilo ju je među nagrađene najuspješnije odgojno-obrazovne radnike za šk. god. 2018./2019. i 2019./2020. zbog njezinog iznimnog zalaganja i profesionalizma pri provedbi što kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja učenika. Članica je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Matematiku. U sklopu projekta Škola za život objavila je nekoliko metodičkih preporuka, a u sklopu pripreme i provedbe projekta i-nastava izradila je i objavila videolekcije za sate matematike. Svoj profesionalni razvoj bazira na razvijanju učeničkih generičkih kompetencija, na upotrebi digitalne tehnologije u nastavi, i na promicanju njenih pozitivnih učinaka.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC