Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
11.3MB

Sigurnim koracima kroz šumu (alata)

Ovo izlaganje ima namjeru pokazati tijek i aktivnosti cjelogodišnjeg projekta kojeg su realizirali učenici osmog razreda unutar školskog projekta pod nazivom „Slavonija u mom srcu“. Predstavili bi se svi koraci koje su učenici prošli kako bi došli do konačnog cilja – javno izložene poučne šetnice u rekreacijskom parku dostupne svim mještanima i zainteresiranim prolaznicima. Šetnica se sastoji od pet postaja: Slavonska šuma, Čepinske šume, Rekreacija, Šuma u umjetnosti i Zaštićena područja. Među vještinama koje su učenici stekli ili dodatno razvili tijekom projekta jesu službena komunikacija, izlaganje ideje sponzorima, suradnja s relevantnim institucijama, pretraživanje podataka iz različitih izvora, oblikovanje infografike, poštivanje autorskih prava, izrada digitalnih kvizova i QR kodova te izrada video teasera i web stranice. Za te su svrhe učenici koristili uglavnom Canvu, Wordwall, Webnode, QR code Monkey aplikaciju, školski mail (AAI@Edu) kroz Office365, Powerpoint i Moviemaker. U komunikaciji između učenika i učitelja korištena je platforma Yammer u sustavu Office365 za škole. Svi su alati korišteni s određenim, jasnim ciljem kako bi se ostvarili planirani ishodi projekta.

Autor(i):

Lidija Šaravanja
OŠ Vladimir Nazor, Čepin
Croatia
Lidija Šaravanja profesorica je engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Radila je kao učiteljica engleskog jezika s različitim dobnih skupinama, od vrtićke, preko osnovnih i srednjih škole do rada sa studentima na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Trenutno radi kao učiteljica mentorica u OŠ Vladimir Nazor u Čepinu. Uz niz formalnih i neformalnih edukacija, 2019.g. stekla je titulu doktora znanosti u području jezikoslovlja. U rado često primjenjuje integraciju različitih područja obrazovanja, svijest o građanskom identitetu i projektno učenje.

Monika Pavić
OŠ Vladimir Nazor, Čepin
Croatia
Monika Pavić rođena je 1967. godine u Osijeku. Diplomirala je 1992. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Na Teologiji u Đakovu diplomirala je 1997. godine te stekla zvanje profesor vjeronauka – diplomirani kateheta. Profesorica je biologije i kemije u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Čepinu. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Promovirana je u zvanje učitelja mentora 2009. godine, 2014. godine promovirana je u učitelja savjetnika biologije, što je obnovila 2019.g. Redovito sudjeluje na školskim , županijskim natjecanjima iz biologije i kemije. Učenici su pod njenim mentorstvom sudjelovali na državnom natjecanju iz biologije. Koordinator je Eko -škole sudjeluje u brojnim projektima u školi i lokalnoj zajednici. Voditeljica je vijeća učitelja biologije Osječko baranjske županije gdje sa svojim kolegama razmjenjuje iskustva korištenja IKT-a u nastavi. Radi kao mentor studentima i aktivno sudjeluje sa Odsjekom za biologiju u Osijeku.

Maja Jurić Babaja
OŠ Vladimir Nazor, Čepin
Croatia
Maja Jurić-Babaja rođena je 1972. godine u Osijeku. Diplomirala je 1999. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2000.godine radi u OŠ Vladimir Nazor kao profesor informatike. Promovirana u zvanje mentora 2009. te u zvanje savjetnika 2014, što je obnovljeno 2019.g. Redovito sudjeluje na školskim i županijskim natjecanja, te je aktivna i u povjerenstvu za natjecanja. Redovito sudjeluje na raznim stručnim usavršavanjima, a često drži i razna predavanja i radionice vezana za IKT. U školi je koordinator za e-škole, administrator e-matice i e-dnevnika, web stranice i Facebook i Instagram profila škole.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC