Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
17.6MB

Kreativna integracija IKT u obrazovanju:Metoda 3IKT(Erasmus+/KA1)

U izlaganju će se prikazati metodologija razvoja digitalnih kompetencija u OŠ Jagode Truhelke koje se provodi unutar Erasmus+/KA1 projekta „Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT", koja se temelji na dodatnoj edukaciji učitelja u inozemstvu te primjeni novih znanja i vještina u radu s učenicima. Pokazat će se način implementiranja novih iskustava kroz 3 segmenta uporabe IKT: IKT za motivaciju prema učenju; IKT za problemsko rješavanje zadataka te procesno učenje, komunikaciju i suradnju; IKT za kreativnu prezentaciju novih znanja i vještina. Najznačajniji dio projekta je provođenje „Virtualnih dana darovitih“ koji predstavljaju razne aktivnosti u školi pri čemu je naglašena inovativna uporaba IKT. Prezentirat će se nekoliko najuspješnijih digitalnih radova koji ističu važnost integracijskog povezivanja, rad s darovitima te kreativnu uporabu web alata i računalnih programa. Pokazat će se postupak izrade audiovizualne slikovnice, e-knjige, interaktivne slikovnice, multimedijske prezentacija i interaktivni plakati i brošure. Ovaj rad naglašava važnost korištenja suvremene tehnologije u edukativne svrhe na način da je primjena alata povezana s potrebama i interesima učenika. Također se ističe važnost primjene digitalne tehnologije kao suvremenog didaktičko-metodičkog sredstva koji ne zasjenjuje konačni cilj usvajanja obrazovnih znanja. Stečenim znanjima sudionici će razviti svoju digitalnu pismenost te će se imati priliku upoznati s mnoštvo digitalnih alata i vidjeti njihovu konkretnu primjenu.

Autor(i):

Irena Bando
Osnovna škola Jagode Truhelke
Croatia
Irena Bando je završila Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu, a potom studij Knjižničarstva u Osijeku. 2012. promovirana je u stručnog suradnika mentora, a 2017. u stručnog suradnika savjetnika. Iste godine stječe titulu doktora znanosti u području Informacijskih i komunikacijskih znanosti. Posljednjih 20 g. radi u školskoj knjižnici i kontinuirano se stručno usavršava. Imala je preko 50 izlaganja i radionica u zemlji i inozemstvu, napisala oko 30 stručnih radova, provela je nekoliko stručnih i znanstvenih istraživanja te organizirala veći broj tematskih izložbi. U školi je voditelj Virtualnih dana darovitih, Tima za kreativni razvoj te voditelj međunarodnog projekta Kreativna integracija IKT u obrazovanju. Područje rada joj je rad s darovitima u povezivanju IKT s umjetnošću i knjigom. Izvan škole, voditelj je nacionalnog projekta Stvarajmo eKreativno! te kreativnih radionica Centra izvrsnosti Osijek. Za izniman doprinos knjižničarskoj struci 2019. godine dobila je nagradu Višnja Šeta, te nagradu MZO za najuspješnije odgojno obrazovne djelatnike u 2019.g.

Anamarija Buzgo
Osnovna škola Jagode Truhelke
Croatia
Ime i prezime: Anamarija Buzgo Obrazovanje: 2015. – 2017. Preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2017. – 2020. Integrirani nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Radno iskustvo: OŠ Tin Ujević Osijek – učitelj informatike, administrator e-dnevnika (7.9.2020. – 30.11.2020. ) OŠ Jagode Truhelke Osijek - učitelj informatike, administrator e-matice, resursa (od 16.12.2020. ) Vještine: Engleski jezik – govor i pisanje Njemački jezik – govor Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, Internet) programiranje (HTML/CSS, C++, Pascal, Python) Aktivnosti : 2013. – 2015. Sudjelovanje u radu mladeži Hrvatskog Crvenog križa (priprema za natjecanje i tečaj prve pomoći) 2015. – danas Volontiranje u udruzi Duhos (dizajn promotivnih letaka i plakata, pisanje izvještaja i osvrta s događaja, fotografiranje i uređivanje fotografija, administracija web stranice, uređivanje i vođenje društvenih mreža – Facebook, Instagram, YouTube) 2018. – danas Djelovanje u Povjerenstvu za pastoral mladih Đakovačko – osječke nadbiskupije (organizacija i suorganizacija susreta na razini nadbiskupije, ljetnog kampa za mlade, fotografiranje susreta, administracija društvenih mreža) 2018., 2019. Sudjelovanje u volonterskoj akciji „72 sata bez kompromisa“ 2018. – 2020. Vođenje vjeronaučne kateheze za 1. i 2. razred OŠ Interesi: Aktivno praćenje kvizova i svih sportskih događanja Istraživanje o aktivnim tehnologijama (računala, mobiteli) Web dizajniranje i promotivni materijali Nagrade i priznanja: Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama studija u akademskoj 2018./2019. godini za 3. godinu studija Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama studija u akademskoj 2019./2020. godini za 4. godinu studija

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC