Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
22.0MB

Be cool, recycle in school

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) uputila je poziv strukovnim školama za sudjelovanje u WorldSkills Croatia 2021 online smotri učeničkog stvaralaštva koji je učenike zagrebačke Industrijske strojarske škole (ISŠ) potaknuo da pokažu kreativnost, inovativnost i stvaralački potencijal kako bi popularizirali strukovne vještine te ostvarili ishode međupredmetnih tema Održivi razvoj i Uporaba IKT-a. Tema Međusektorske smotre nije bila zadana te su učenici ISŠ-a, s obzirom na činjenicu da se stvaranje otpada od plastike ne može u potpunosti izbjeći, predložili da u odjelima Školske radionice izrade drobilicu za plastiku. Svrha ovog uređaja usitnjavanje je plastičnog otpada kako bi se od usitnjene plastike mogao izraditi granulat potreban za proizvodnju recikliranih plastičnih predmeta. Učenici su izradili elaborat te video prikaz izrade i rada drobilice za plastiku po Pravilima i uputama ASOO-a odabravši pri tome digitalne alate Word Online i PowerPoint. Rad je izabran među pet najboljih radova Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija te je digitalno prikazan u okviru Međusektorske smotre na Zagrebačkom velesajmu, centralnoj lokaciji na kojoj se u svibnju 2021. godine održavalo Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. Sigurni smo da smo ovim radom uspjeli predstaviti mnogobrojna postignuća učenika nastala tijekom njihovog obrazovanja te našim učenicima omogućiti predstavljanje njihovih talenata i posebnosti. Sudjelovanjem u online smotri učeničkih radova promovirali smo ISŠ, popularizirali strukovno obrazovanje i pokazali uporabu IKT-a, stručna znanja, vještine, darovitost i kreativnosti mladih jer bez toga nema ni jednog modernog društva te svijet i život kakav poznajemo ne bi funkcionirao.

Autor(i):

Kristinka Lemaić
Industrijska strojarska škola, Zagreb
Croatia
Diplomirala je Proizvodno strojarstvo 1994. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla zvanje inženjerke strojarstva. Radila je u privatnom sektoru, a od 2015. zaposlena je u zagrebačkoj Industrijskoj strojarskoj školi gdje poučava Zaštitu na radu i voditeljica je Praktične nastave. Autorica je e-Knjige „Sigurnost i zaštita zdravlja na radu“ koja je 2017. na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike nagrađena u okviru natjecanja Pravi kaLibar za znanje, a 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja e-Knjigu uvrstilo je među 100 najinovativnijih digitalnih obrazovnih sadržaja. Volontira u Organizaciji Status M koja promovira odgovorno ponašanje s ciljem izgradnje rodno ravnopravnog, inkluzivnog i nenasilnog društva. Forum za slobodu odgoja 2018. nagradio je video uradak učenika “Budi muško, mijenjaj pravila!” izrađen pod njenim mentorstvom. Dobitnica je Nagrade Grada Zagreba „Profesor Balthazar“ za mentorstvo učenicima koji su na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2019 osvojili brončanu medalju sudjelujući u smotri Obrazovnog sektora Strojarstva, brodogradnje i metalurgije. Članica je projektnog tima ISŠ-a koji, u sklopu EU programa Erasmus+, već četvrtu godinu za redom provodi projekt „Competitive VET for learners and teachers“. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja za odabir najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika RH nagrađena je kao jedna od 500-tinjak najuspješnijih temeljem doprinosa razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava RH kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. Redovito se stručno usavršava, objavljuje članke te doprinosi razmjeni ideja i praktičnih savjeta o korištenju IKT-a u svakodnevnom radu učitelja i nastavnika u Virtualnoj zajednici praktičara na CARNET-ovoj platformi Yammer.

Josip Filić
Industrijska strojarska škola, Zagreb
Croatia
Preddiplomski studij strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završio je 2016. godine čime je stekao zvanje sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva (univ. bacc. ing. mech.). Od 2017. godine zaposlen je u Industrijskoj strojarskoj školi (ISŠ) u Zagrebu gdje poučava ručnu i strojnu obradu na Praktičnoj nastavi. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2017. godine završio je studij nastavničke naobrazbe pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. Suautor je e-Knjige Sigurnost i zaštita na radu koja je 2017. godine na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji CUC19: Povezani znanjem nagrađena u okviru natjecanja Pravi kaLibar za znanje, a 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja e-Knjigu uvrstilo je među 100 najinovativnijih digitalnih obrazovnih sadržaja. Sudjeluje u organizaciji i provedbi webinara s ciljem promocije ISŠ-a te organizira i provodi webinare Sigurnost i zaštita zdravlja o čemu je izlagao na CARNET-ovim konferencijama za korisnike 2018. i 2019. godine CUC20: Mreža ideja i CUC:21 Na granici mogućega. Odlukom Povjerenstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za odabir najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika Republike Hrvatske u školskoj godini 2018./2019. nagrađen je kao jedan od 510 najuspješnijih učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova temeljem doprinosa razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. Redovito se stručno usavršava i objavljuje članke i digitalne nastavne materijale u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake Pogled kroz prozor, na Portalu za škole, Školskom portalu i u Edutoriju.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC