Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
13.4MB

Vodič za obrazovne influencere - učitelje nomade

Autori radionice predstavljaju inovativni model stručnog usavršavanja u eTwinning okruženju u kojemu su eTwinning učitelji učitelji influenceri. Svoja postignuća, načine rada i uratke predstavljaju kolegama. Kako bi to bilo moguće autori i voditelji radionice poučavaju polaznike kako samostalno osmisliti, kreirati, oglasiti, provesti i evaluirati digitalno događanje za obrazovne djelatnike, kako koristiti platformu eTwinning za održavanje događanja te na koji način osmisliti digitalnu kampanju za oglašavanje iste. U radioničkom dijelu polaznici će po koracima osmisliti svoje događanje, opisati ciljanu skupinu, odabrati digitalne alate koje će koristiti unutar svojega događanja, a potom istu objaviti i održati te evaluirati na eTwinning platformi. Samostalno će odabrati alate za evaluaciju virtualnog događanja. Voditelji radionice će evaluirati svako od kreiranih događanja.

Nataša Ljubić Klemše
I. osnovna škola Bjelovar
Croatia

Tomislav Pavlović
OŠ Ludina
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC