Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
3.5MB

Lektira u svom filmu

Na početku školske godine osmislile smo projekt "Lektira u svom filmu" kojim smo povezale nastavu hrvatskoga jezika i rad školske knjižnice. Svojim smo projektom stavile pred učenike različite zadatke koje su oni trebali predstaviti u alatima za snimanje videozapisa. Učenici 8. razreda dobili su zadatak snimiti kratke filmove prema lektirama koje su trebali čitati u toj školskoj godini. Napisali su scenarij prema zadanoj lektiri, izradili knjigu snimanja i u konačnici snimili kratke filmove. Filmovi su snimljeni u različitim alatima: Filmigo, Gacha Life, Filmora itd. Učenici su svoje videozapise predstavili svojim kolegama iz razreda i tako im najavili novu lektiru i motivirali ih za čitanje.

Vesna Samardžić
Osnovna škola Ivana Lovrića
Croatia

Ivona Tabak
Osnovna škola Ivana Lovrića
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC