Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
4.3MB

DC virtualni laboratorij

Primjenom Phet aplikacije DC virtualni laboratorij moguće je zadati praktične zadatke učenicima poput spajanja raznih otpornika, baterija visokog i niskog napona, korištenje ampermetra i voltmetra po shemama iz elektrotehnike. Cilj je radom u DC virtualnom laboratoriju istraživati izolatore i vodiče, mjeriti struje i napone u raznim shematskim spojevima, primjenjuju se pravila za zbrajanje otpornika, Ohmov zakon za cijeli strujni krug. Istražuje se struja kratkog spoja i unutarnji otpor baterije, primjenjuju se Kirchhofova pravila i Wheatstoneov most. Prednost Phetove aplikacije je u tome što je dostupna svim učenicima s internet vezom i ne zahtijeva instalaciju novih softvera. Phetova aplikacija je jako korisna u hibridnom i fleksibilnom obrazovanju s obzirom da se može koristiti kao zadatak za samostalni rad učenika tijekom online nastave, kao projekt iz elektrotehnike ili fizike te virtualne vježbe za škole i učenike koji nemaju pristup osnovnim mjernim instrumentima u školi. Cilj će biti postignut ukoliko svi sudionici radionice uspiju spojiti sve sheme unutar aplikacije te potvrditi mjerenjem osnovne zakone elektrotehnike.

Sanja Ivanac
Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar
Croatia

Ante Ivanac
Strukovna škola Vice Vlatkovića
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC