Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
772KB

Dopplerov učinak

Primjenom besplatnog programa za snimanje i obradu zvuka Audacity 2.0.6.u nastavi, učenicima se može omogućiti vizualan prikaz fizikalnih fenomena. Samostalan istraživački rad potiče razvoj kognitivnih sposobnosti i razvoj znanstvenog i stvaralačkog mišljenja, ali i znatiželju koja se javlja postavljanjem početnog problema i motivaciju za rješavanjem istog. Radionica obuhvaća nastavne sadržaje vezane uz koncepte zvučnog vala, stojnog vala u glazbenim instrumentima, udara zvuka, te se izvodi kroz četiri faze. U prvoj fazi istraživanja sudionici će dobiti ulaznu karticu s četiri konceptualna zadatka. Na ovaj način nastavnici mogu provjeriti predznanje učenika radi daljnjeg istraživanja. U drugoj će se fazi upoznati s besplatnim i jednostavnim programom pod nazivom “ Audacity 2.0.6 ” te zadatcima istraživanja vezanim uz Dopplerov učinak relativnoga gibanja izvora zvuka u odnosu na opažača i relativnog gibanja opažača u odnosu na izvor zvuka. Nadalje, u trećoj će fazi sudionici provoditi istraživanje, dok će u četvrtoj fazi slijediti evaluacija provedene istraživačke nastave uz raspravu među sudionicima grupe. Digitalnim pristupom učenik razvija generičke kompetencije, kao što su sposobnost kritičkog mišljenja,. preuzimanje inicijative, donošenje odluka, digitalnu pismenost, rješavanje problema i suradnički rad. Sudionici će imati ulogu učenika i iznijet će probleme s kojima su se susreli prilikom istraživanja. Dakle, bit će vidljivo da je nastava orijentirana na učenike koji imaju kontrolu nad procesom učenja i tako konstruiraju vlastito znanje na osnovi razumijevanja onog što su istražili.

Radionica je namijenjena nastavnicima fizike u osnovnim i srednjim školama.

Mirta Lulić
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo
Croatia

Mirela Macelaru
Isusovačka klasična gimnazija, Osijek
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC