Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
2.0MB

Google web lokacije

Kroz radionicu polaznici će izraditi vlastiti digitalni obrazovni sadržaj u formi web stranice koristeći besplatni alat Google web lokacije (Google Sites). Stvoreni sadržaj će biti u skladu s suvremenim metodama učenja i poučavanja, a sadržavat će tekst, fotografije, videa, prezentacije, poveznice na kvizove. Polaznici će na kraju radionice metodom vršnjačkog vrednovanja evaluirati radove ostalih polaznika.

Polaznici trebaju imati otvoren Gmail račun.

Ivica Borić
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
Croatia

Ruža Gudelj
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC