Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »

Huawei Intelligent Education Solution

Prezentacija se sastoji od dva dijela, prvi dio je pregled Huawei Intelligent Education rješenja, dok drugi opisuje Ideahub rješenje (komponentu Huawei Intelligent Education rješenja), otvorenu platformu za suradnju unutar učionice. Ideahub sastoji se od pametne ploče, telekonferencijskog uređaja, android i windows komponenti koje omogućavaju rad sa školskim aplikacijama i projekciju sadržaja. Uređaj će biti prikazan uživo tijekom prezentacije, odnosno, na njemu će se održati prezentacija.

Miroslav Hipš
Huawei

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC