Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
2.1MB

Pametnica interaktivne kocke u učionici

Pametnica interaktivne kocke dizajnirane su za poticanje okružja u kojem učenici mogu učiti i razvijati kreativnost kroz aktivno kretanje. Uključivanje pokreta u proces učenja stvara izazovnije okruženje za djecu i njihovu veću uključenost u nastavi. Kretanje tako stimulira mozak i ima pozitivan utjecaj na proces učenja. Kroz tri načina učenja, dinamično sjedenje, analogno učenje i digitalno učenje, pomoću igrolikih edukativnih sadržaja, učenici postaju aktivni sudionici nastavnog procesa.

Filip Židov
Osnovna škola Draškovec

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC