Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »

Oracle Academy za obrazovne ustanove i novi resursi u računalnom oblaku

x

Darko Jureković

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC