Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »

Panel 30 godina CARNET-a

Panel posvećen 30. obljetnici pokretanja projekta CARNET. Razgovarat ćemo o nekima od događaja koji su obilježili povijest CARNET-a te o planovima za budućnost.

prof. dr. Predrag Pale
jedan od osnivača CARNET-a

prof. dr. Dragan Primorac
ministar znanosti, obrazovanja i sporta od 2003. do 2009.

gospođa Jasenka Gojšić
ravnateljica CARNET-a od 1998. do 2004. godine

gospodin Hrvoje Puljiz
ravnatelj CARNET-a

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC