Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »

Sanjaju li učenici digitalne učitelje?

Tema okruglog stola su stavovi i iskustva učenika na online nastavu. Predstavljamo rezultate istraživanja stavova učenika o pandemiji, a diskusiju nastavljamo s njihovim iskustvima iz razreda i online učionicama. Što je bilo pozitivno, a koliko su zapravo prepisivali? Jesu li po njima ocjene jednako vrijedne u online svijetu kao i prije? Koji digitalni alati su bili korisni te kako to ocjenjuju? Koliko alata će koristiti nakon povratka u učionice?

Marko Matijević
srednja.hr

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC