Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
673KB

Izazovi upravljanja digitalno zrelom školom

U okruglom će se stolu predstaviti okvir za digitalne kompetencije ravnatelja i ravnateljica nastao kao rezultat projekta e-Škole i uočavanja potrebe za definiranjem digitalnih kompetencija za ravnatelje i ravnateljice i njihovog značaja za razvoj digitalno zrelih škola. Osim toga kroz vođenu raspravu ukazat će se na važnost razvoja kompetencija za vođenje digitalno zrele škole.

Na temelju provedenog pilot projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” koji se provodio u 151 školi u Republici Hrvatskoj uočeno je da ravnatelji i ravnateljice imaju značajnu, a često i presudnu ulogu u razvoju takvih škola. I rezultati istraživanja provedenog tijekom pilot projekta i samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola 2020. pokazali su da je područje digitalne zrelosti planiranje, upravljanje i vođenje najslabije razvijeno.

Radno tijelo unutar programa e-Škole dvije godine sustavno je radilo na izgradnji okvira kojim će se dati preporuke za razvoj kompetencija potrebnih za upravljanje digitalno zrelom školom. U ovom su procesu osim zaposlenika CARNET-a i znanstvenika s FOI-a sudjelovali brojni stručnjaci, ponajprije sami ravnatelji i ravnateljice. U okruglom stolu, različiti će stručnjaci progovoriti iz svoje perspektive o izazovima upravljanja digitalno zrelom školom i važnosti sustavnog pristupa u tom upravljanju.

Mislav Malenica
Osnivač i direktor tvrtke Mindsmiths, predsjednik predsjednik udruge CroAI.
Croatia

prof. Lidija Miletić
Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

doc. dr. sc. Jasmina Dvorski
Ravnateljica Osnovne škole IV. osnovna škola Varaždin, Varaždin
Croatia

prof. Saša Korkut
Ravnatelj Osnovne škole Sokolovac, Sokolovac
Croatia

prof. Domagoj Pšeničnjak
Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Vis
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC