Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pdf
3.0MB

Zrak za 5 u zaprešićkim školama

Znate li zašto je praćenje kvalitete zraka u učionicama od presudne važnosti? Koje parametre je ključno pratiti u zatvorenim prostorijama, kako pojedine vrijednosti utječu na zdravlje i kognitivne sposobnosti učenika te kako možemo te parametre kontinuirano pratiti i djelovati na njih. Na primjeru zaprešićkih škola, ova prezentacija daje odgovore na sva pitanja i uvodi vas u svijet senzorike koja nam omogućuje da naš svakodnevni život bude ugodniji.

Ivana Pulić Zelenika
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Hana Matanović
Smart Sense

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC