Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
10.9MB

Kibernetička sigurnost

Dok većina ljudi o kibernetičkoj sigurnosti niti ne razmišlja dio ljudi sam pojam asocira na filmske scenarije hakerske tematike ili jednostavno je velika nepoznanica u kojoj dominira pojam računalnog virusa. Stvarnost odudara od ovih scenarija a zaštita od kibernetičkih napada danas se svodi na kompleksan niz sustava i procesa kojim organizacija štite kako svoje poslovne tajne tako i kontinuitet poslovnih procesa. Predavanje „Kibernetička sigurnost“ dati će osvrt na razvoj danas dominantnih vektora kibernetičkih upada ali i pregled tehnologija koje se danas koriste za suzbijanje kibernetičkih napada.

Vedran Hafner
CISCO
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC