Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »

AI Chatbotovi - Veliki izazovi za velike osmijehe

Polako koračamo u 5. inudstrijsku revoluciju koja je bazirana na radu ljudi u simbiozi sa strojevima. Ljudi će sve više komunicirati s algoritmima umjetne intetligencije i zato je važno da djeca nauče kako se ti sustavi grade i kao utječu na njihove živote. U ovom predavanju ćemo prikazati kako smo razvili program primjene umjetne inetligencije u razvoju chatbotova kroz koji se mogu naučiti i osnove progarmiranja. Objasnit ćemo kako smo uključili nastavnike i učenike u razvoj programa, što smo sve istraživali i naučili te kako su djeca u samo 3 mjeseca uspjela razviti rješenja za koje se ljudi školuju godinama.

Marin Trošelj
STEMI

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC