Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
3.1MB

Uvod u Google Classroom

Još ne koristite Google Classroom? Upoznajte osnove Google Classrooma i isprobajte Lenovo Chromebook uređaje koji su savršen izbor za studente i učenike.

Ivana Zrinščak
OŠ Ivana Granđe Soblinec

Antea Rukavina Ivanjko
OŠ Ivana Granđe Soblinec

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC