Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
45.4MB

Digitalna zrelost škola u Hrvatskoj: što smo naučili iz vrednovanja u 2020.?

Nakon završetka pilot projekta e-Škole dobilo se mnoštvo vrijednih podataka koji pokazuju trenutno stanje digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj, ali isto tako i ukazuju na smjer u kojem je potrebno ići kako bi se digitalna zrelost škola podigla. Temeljem povratnih informacija iz pilot projekta Fakultet organizacije i informatike (FOI) je u suradnji s CARNET-om revidirao Okvir za digitalnu zrelost škola, a kao rezultat, značajno je unaprijedio i pripadajući instrument za samoprocjenu digitalne zrelosti škola. Koristeći novostvoreni instrument, sve škole u Hrvatskoj su tijekom svibnja 2020. godine napravile samoprocjenu svoje digitalne zrelosti, a tijekom lipnja i srpnja 2020. godine od strane CARNET-a i Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI), akademskog partnera na projektu e-Škole, provedeno je vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola na uzorku od 250 škola odabranih slučajnim uzorkom.

U predavanju će se staviti naglasak na rezultate samoprocjene i vanjskog vrednovanja, te efikasnost novog instrumenta za samoprocjenu digitalne zrelosti škola. Nadalje, kroz rezultate će se prikazati i pojedini aspekti revidiranog Okvira za digitalnu zrelost, važnost i povezanost pojedinih domena i elemenata, sustava preporuka za podizanje digitalne zrelosti škole, te važnost i utjecaj menadžmenta škole na njenu digitalnu zrelost.

Nina Begičević Ređep
Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu

Igor Balaban
Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC