Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
12.3MB

10 godina e-Dnevnika

Projekt e-Dnevnik pokrenut je 2011. godine i te godine su tri škole su bile uključene u pilotiranje sustava. Danas e-Dnevnik koristi 98% svih škola u Republici Hrvatskoj. Kroz ovo predavanje prikazat ćemo kako se e-Dnevnik razvijao kroz 10 godina, od razvoja novih funkcionalnosti prilagođenih zahtjevima korisnika i Ministarstva do novog vizualnog identiteta u skladu s novim trendovima u IKT-u.

Petar Josipović
CARNET
Croatia

Tina Marković
CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC