Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
4.6MB

e-Škole program obrazovanja kao put razvoja digitalnih kompetencija

Cilj izlaganja je predstaviti mogućnosti i prilike za razvojem digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika školskih ustanova u okviru e-Škole programa obrazovanja. Tijekom projekta e-Škole biti će dostupno više od 60 različitih radionica uživo, virtualnih radionica, webinara i e-tečajeva, kao i tzv. EduBlic koji sadrži preko 230 digitalnih objekata za mikroučenje. Koje radionice će se održavati u vašoj školi, koja je razlika virtualne radionice i webinara, kako pohađati e-tečajeve i kako dobiti potvrde o sudjelovanju, samo su neka od pitanja na koje ćete dobiti odgovor tijekom izlaganja.

Mirta Janeš
CARNET

Maja Quien
CARNET

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC