Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
20.3MB

e-Škole - status provedbe projekta

Nakon uspješnog pilot projekta i pune tri godine provedbe druge faze projekta e-Škole predstavljamo vam trenutni status provedbe projekta kao i aktivnosti koje slijede u narednom razdoblju. Tijekom provedbe smo se susreli s brojnim vanjskim i nepredviđenim izazovima s kojima smo se uspješno izborili i koji su nas naučili da budemo bolji i fleksibilniji. Uz snažnu podršku naših korisnika i projektnih partnera aktivnosti se i dalje uspješno odvijaju i projektni rezultati se ostvaruju. Predstavit ćemo vam gdje smo sada, što smo naučili i što nas sve zajedno još čeka do kraja provedbe ovog, za sve nas, važnog projekta.

Goran Škvarč
CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC