Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
4.7MB

Blooket - učimo kroz igru

Kako svi učitelji i učenici vole koristiti Kahoot u svojim učionicama, aplikacija Blooket odlazi korak više. Princip Blooketa je sličan Kahootu, no još je zanimljiviji jer nudi više opcija izrade igara i mijenjanja sučelja te se vaš kviz s pitanjima pretvara u pravu igricu. Sudionicima će se predstaviti aplikacija za izradu kvizova (igre) - Blooket, osnovne mogućnosti i kretanje unutar sučelja te će svatko od njih stvoriti vlastiti set pitanja. Upoznati će se i različiti modovi igara koji se kreiraju prilikom pokretanja stvorenog seta pitanja. Pred kraj radionice će se odigrati nekoliko kreiranih kvizova, tj. sudionici će Hostati svoju igru ostalim sudionicima u dvorani. Sudionici moraju posjedovati Google račun ili skole.hr račun.

Danijel Forjan
Osnovna škola Pantovčak
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC