Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
763KB

Istraživanje učinaka projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“: Nacrt istraživanja

Centar za primijenjenu psihologiju provesti će znanstveno istraživanje u svrhu evaluacije učinaka projekta e-Škole na digitalne kompetencije, stavove i iskustva ravnatelja i odgojno-obrazovnih djelatnika osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt. Ispitat će se i stavovi i iskustva administrativnih djelatnika, stručnjaka za tehničku podršku u školama te roditelja učenika. Također će se istražiti učinak projekta e-Škole na promjene u procesu učenja i poučavanja i procesu upravljanja školom te u IKT kulturi u školi. Uzorak će činiti navedene skupine iz 151 škole (100 OŠ, 50 SŠ i 1 centar za odgoj i obrazovanje), koji su sudjelovale u pilot projektu e-Škole te 217 novih škola slučajno odabranih (142 OŠ, 65 SŠ i 9 COO). Planira se primijeniti kvantitativna (online upitnici) i kvalitativna metodologija (fokus grupe). Prikupljanje podataka će biti provedeno od studenog 2021. godine do svibnja 2022. godine. Na temelju svih rezultata istraživanja bit će doneseni zaključci i izrađene preporuke za planiranje mjera održivosti i za planiranje budućih projekata informatizacije hrvatskog obrazovnog sustava.

prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Croatia

prof. dr. sc. Zoran Sušanj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC