Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
1.3MB

Klikom miša do upisa i to bez papira!

Kratak sažetak: -Informatizacija i digitalizacija svih procesa upisa u odgojno obrazovne ustanove od vrtića, osnovne i srednje škole, prijava ispita državne mature te prijava programa obrazovanja odraslih. -Praćenje polaznika kroz sve dijelove odgojno-obrazovnog procesa te povezivanje podataka iz raznih baza. -Pružanje građanima, sudionicima odgojno-obrazovnog procesa, jasne informacije o statusu vlastitog obrazovanja i obrazovanja njihove djece u svakom trenutku. -Sveobuhvatna informatizacija administracije odgojno-obrazovnih procesa i ustanova. -Roditelj prijavljuje dijete u dječji vrtić i obavlja upis bez papira putem sustava e-Građani fizičkim dolaskom na lokaciju upisa koju odredi osnivač.

Davor Vujević
CARNET
Croatia

Katarina Grgec
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Croatia

Igor Ljubi
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC