Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
2.0MB

Mobilni timovi kao terenska podrška u projektu e-Škole

Mobilni timovi su regionalno distribuirani tim stručnjaka koji pruža tehničku podršku korisnicima na terenu. Glavna djelatnost kojom se mobilni timovi trenutno bave su proaktivni posjeti školama uključenim u program e-Škole. Uz proaktivnu, obavljaju i reaktivnu podršku korisnicima te pomažu u provedbi velikog dijela projektnih aktivnosti koje se odnose na krajnje korisnike.

Sadržaj prezentacije: predstavljanje mobilnih timova, trenutni status aktivnosti, najčešća PiO s kojima se susreću, interaktivni dio

Žaklina Šupica
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia

Doroteja Mandarić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia

Karla Lojen
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia

Andrea Pandurović Ugrin
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC