Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
1.7MB

Servisi i usluge Nacionalnog CERT-a

Servisi i usluge Nacionalnog CERT-a za fokus imaju sigurnost hrvatskog web prostora. Prilikom izlaganja predstavit će se alati stvoreni u Nacionalnom CERT-u koji se bave računalnom sigurnošću.

Petar Bertok
Nacionalni CERT
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC