Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
3.5MB

Uvod u svijet EU projekata

Financiranje projekata iz sredstava EU fondova popularna je tema u medijima, no često je već prva zapreka u tome nedostatak informacija kako od ideje doći do projekta prihvatljivog za EU financiranje te kako kasnije uspješno provesti projekt. Na ovoj radionici saznat ćete na koji način svoju ideju možete pretvoriti u uspješan EU projekt, na što sve treba obratiti pažnju u provedbi kako bi apsorbirali maksimalan iznos raspoloživih sredstava te koliko to sve košta i isplati li se. Na primjeru natječaja za financiranje projekta iz strukturnih fondova, na radionici ćete imati priliku sudjelovati u procesu razrade ideje, osmišljavanja aktivnosti, definiranja ciljeva i ostalih bitnih dijelova projekta koji su dio prijavnog obrasca za apliciranje na natječaje za financiranje projekata iz strukturnih fondova EU.

Mirela Miličević
CARNET
Croatia

Maja Rakić
CARNET
Croatia

Filip Kanižaj
CARNET
Croatia

Ena Pereš
CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC