Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
1,002KB

CARNET-ov projekt ATTEND

Na izlaganju će biti predstavljen projekt ATTEND koji CARNET provodi u suradnji s partnerima Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Gradom Reykjavikom. Tijekom tri godine projekta će ustanove sudionici biti opremljeni pomoćnom digitalnom tehnologijom koja pomaže u učenju i poučavanju djece s teškoćama u razvoju, te će se obrazovati djelatnici ustanova za odabir i korištenje pomoćne tehnologije. Tijekom izlaganja će se predstaviti ciljevi, aktivnosti, planovi i željeni učinci projekta.

Renata Šimunko
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC