Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
21.6MB

Sherlock Holmes u proširenoj stvarnosti

Sobe za bijeg ili escaperoom kao i tehnologija proširene stvarnosti (AR) već su neko vrijeme vodeći trendovi u odgojno-obrazovnom procesu. Osim što omogućavaju učenicima da kroz igru, na zabavan način putem multisenzornih iskustava ponove i uvježbaju potrebne kurikulumske ishode, ovako kreirana iskustva nadilaze ograničenja tradicionalnih medija, sam nastavni predmet čine opipljivim, a istovremeno su moćan alat u motivaciji kao i u uključivanju učenika u sam nastavni proces. Kroz ovu će se radionicu polaznicima prikazati uspješna sinergija ova dva trenda - kako samostalno osmisliti i općenito izraditi escaperoom, a potom kako od tog sadržaja kreirati iskustvo u proširenoj stvarnosti što sam sadržaj čini dodatno privlačnim za učenike. Tijekom radionice bit će prezentiran jedan primjer AR escaperooma na temu Sherlock Holmesa nakon čega će svi sudionici izraditi svoj escaperoom. Za svaku će „sobu“ kreirati sadržaj (probleme, tragove..) pomoću aplikacija po osobnom izboru i/ili prijedlogu predavačica, a tematski vezano uz svoj predmet te ga digitalizirati pomoću Google obrasca. Izrađene „sobe“ i sadržaje će zatim iskoristiti za kreiranje escaperooma u proširenoj stvarnosti pomoću aplikacije AssemblrEDU. Kreiranjem ovakvih nastavnih sadržaja razvija se kreativnost i životne vještine 21. stoljeća kod učenika i učitelja/nastavnika.

Alma Šuto
Osnovna škola Zmijavci
Croatia

Ella Rakovac Bekeš
I. gimnazija Osijek
Croatia

Tina Marković
CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC