Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
6.0MB

e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje kao podrška primjeni IKT-a

Cilj izlaganja je predstaviti oblike podrške primjeni digitalne tehnologije u školi kroz e-sadržaje koji se razvijaju u projektu e-Škole, tzv. e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje. Oni čine skup digitalnih sadržaja od kojih su neki namijenjeni nastavnicima a neki učenicima. Temeljeni su na predmetnim kurikulumima i kurikulumima međupredmetnih tema, omogućuju postizanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema. Izradili su ih i recenzirali stručnjaci iz različitih područja. Sadržaji za učenje, e-Škole DOS (digitalni obrazovni sadržaji) i interaktivni sadržaji za međupredmetne teme, prvenstveno su namijenjeni učenicima viših razreda osnovne škole i općih gimnazija, za samostalno učenje i korištenje tijekom nastavnih aktivnosti, a može ih se koristiti i u nastavnom procesu za poučavanje. Digitalni sadržaji za poučavanje, e-Škole scenariji poučavanja, koriste nastavnicima u primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije, pripremi i provedbi odgojno-obrazovnih aktivnosti. e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje koji se nalaze u Edutoriju pružaju podršku suvremenom učenju i poučavanju uz primjenu IKT-a. Njihovom se primjenom u širem smislu doprinosi osposobljavanju učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje, kao krajnjem cilju programa e-Škole.

Gordana Benat
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Maja Quien
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC