Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
2.9MB

Rezultati CARNET-ovog istraživanja nastave na daljinu

Kroz interaktivno izlaganje bit će prezentirani rezultati CARNET-ovog istraživanja nastave na daljinu, a publika će biti pozvana da doprinese diskusiji o pojedinim rezultatima. Među temama koje su istraživanjem potvrđene kao ključne, a oko kojih su dionici nastave na daljinu pronalazili različita rješenja je korištenje digitalnih tehnologija u komunikacija među zaposlenicima škole, komunikaciji škole s učenicima i roditeljima, zatim korištenje sustava za nastavu na daljinu, korištenje videokonferencije i druge. Primjeri dobre prakse uočeni istraživanjem bit će prezentirani publici, a i novi primjeri mogu dobiti priliku za prezentaciju.

Jasna Tingle
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC