Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
39.9MB

Mozgalicu riješi, gradom prošeći, priča će kroz kartu kao Dunav teći

Svake godine zadnji tjedan u našoj školi se održava projektni tjedan. Cilj nam je da učenici i učitelji zadnji tjedan prođu kroz zabavu. Učiteljice hrvatskog jezika, razredne nastave, matematike i prirode osmislile su aktivnost gdje su učenici podijeljeni u skupine kretali s različitih područja u gradu i uz pomoć aplikacije ActionBound bili vođeni od jedne stanice do druge te su tom prigodom rješavali zagonetke i upoznavali znamenitosti grada (Gradski muzej, Križ na Dunavu, Priča o Siniši Glavaševiću, spomenik dječaku, granicu Srijema i Slavonije, priča o Lavoslavu Ružički, priča o Dragutinu Tadijanoviću, Vučedol te još mnoge druge znamenitosti). Učenici bi trebali riješiti na svakoj stanici zadatak te bi nakon toga aplikacija pokazivala iduće odredište na koje su dolazili uz pomoć karte grada Vukovara. Nakon prvog aktivnog dana učenici su idući dan na karti grada označavali stanice koje su obišli prvi dan te snimali video uratke i prezentacije koje su povezivali sa svakom stanicom i zatim ih pohranili u OneDriveu. Fotografije sa stanica su pretvorili u QR kodove zalijepili na odgovarajuća mjesta na karti te na taj omogućili svim ostalim učenicima, roditeljima i učiteljima da upoznaju znamenitosti grada. Treći dan učenici i učitelji su u organizaciji s OŠ Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog otputovali u Zagorje te tamo uz pomoć napravljene karte prezentirali svoj grad Vukovar i županiju. Domaćini su ih dočekali predivnom priredbom i prezentacijom škole te su zajedno svi sudjelovali u brojnim zanimljivim igrama i aktivnostima. Bilo je to predivno iskustvo za sve učenike i učitelje.

Ivana Mažar Marušić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

Draženka Kovačević
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

Kristina Žuvić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

Ivana Veber
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC