Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
13.4MB

Kako postati bolji učitelj

Posljednje dvije godine uključene smo u projekt stručnog usavršavanja učitelja. Stručni tim istraživača vođeni lošim rezultatima Pisa testiranja pokreću projekt kojim žele pronaći uspješan model stručnog usavršavanja učitelja. Projekt se sastoji od četiri faze. U prvoj fazi istraživački tim proučava stručna usavršavanja u drugim zemljama. Kao primjere učinkovitih programa stručnog usavršavanja učitelja matematike navode: Svaki razred, svaki dan (Every Classroom, Every Day; Early et al., 2016), Matematički putevi i stranputice (Math Pathways and Pitfalls; Heller et al., 2007), Istraživanje nastave (Lesson Study; Lewis & Perry, 2017), Program eMINTS (enhancing Missouri’s Instructional Networked Teaching Strategies; Meyers et al., 2016) i niz istraživanja predvođenih voditeljem Roschelle koristeći različite aplikacije među kojima je SimCalc i ASSISTments. Sudjelovale smo u istraživanju novih oblika rada, te kako oni utječu na sam proces učenja. Rad s učenicima bio je snimljen i kasnije analiziran u virtualnim zajednicama učenja. Tijekom ovog oblika rada imale smo mogućnost vidjeti kako na neki oblik poučavanja reagiraju učenici, a kako učitelji, te kakve rezultate ostvaruju nakon primjene određenih metoda rada i kako ih možemo poboljšati. Proučavale smo i istraživale različite oblike poučavanja, testirale ih u svojim učionicama, proučavale samu primjenu tehnologije paralelno u redovnoj nastavi, ali i u nastavi na daljinu. Nakon uspješno odrađenog projekta ostvarile smo velik napredak na svim područjima našeg rada. Željele bismo vam prezentirati svoj napredak kroz prezentaciju naših radova na početku i na kraju edukacije. Prikazale bi vam program "Assistment-s" koji smo koristile u projektu te modificirani oblik obrnute učionice koji smo primijenile u nastavi matematike.

Magdalena Mikulić
OŠ "Ivan Meštrović" Vrpolje
Croatia

Darija Mikić

Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC