Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
8.7MB

Kritička digitalna pedagogija

U ovom ćemo se izlaganju osvrnuti na neke od izazova primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju i nepedagoških praksi koje su se pokazale duboko prisutnima u nastavi na daljinu. Na temelju kritičke pedagogije i kritičke digitalne pedagogije (Stommel 2021) u izlaganju ćemo ukazati na neke od postojećih negativnih obrazaca u praksama korištenja tehnologije u obrazovanju, ali i u obrazovanju u cjelosti: (1) komodifikaciju obrazovanja (pretvaranje humanističkog procesa u financijske vrijednosti), (2) sustave procjene koji su dominantni u današnjim praksama (promatranje nastave kroz ishode, a ne kroz njenu heurističku dimenziju), (3) bankarski pristup znanju umjesto otkrivanja, (4) usmjerenost na rezultate umjesto na same obrazovne prakse. Osim navedenog u izlaganju ćemo se osvrnuti na najnovije spoznaje iz digitalne kritičke pedagogije koji ukazuju na važnost socio-emotivne komponente u stvaranju znanja te važnost razvijanja zajednica učenja, posebno kroz audio formate koji omogućuju jače povezivanje zajednica za učenje i razmjenu i izgradnju znanja. Izlaganje će se temeljiti na najnovijim teorijama i istraživanjima primjene tehnologije u obrazovanju.

Klara Bilić Meštrić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC