Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
5.9MB

eTwinning projekt: Asistivne tehnologije

eTwinning projekt "Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama" pokrenut je zbog povezivanja učenika dviju škola iz različitih dijelova Hrvatske, s ciljem upoznavanja specifičnosti života osoba s posebnim potrebama. Projekt je osmišljen prema učenju utemeljenom na fenomenima koji naglašava holistički pristup učenju, a koji je osobito razvijen u Finskoj. Takvo se učenje zasniva na ideji da školsko znanje mora biti povezano sa stvarnim problemima, a od učenika zahtijeva razvoj različitih vještina. Učenici kroz aktivnosti projekta upoznaju gradove sudionike; izrađuju plakate koji ističu definirana pravila ponašanja vezana za e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo; istražuju specifičnosti života osoba s posebnim potrebama, pa izrađuju prezentacije koje prikazuju pomoćne tehnologije i prilagođene digitalne sadržaje koji određenim skupinama osoba s posebnim potrebama omogućavaju kvalitetniji život; stvaraju online provjere na osnovu prethodno stvorenih prezentacija; snimaju kratke videoisječke o asistivnim tehnologijama i digitalnim sadržajima za učenje koji su prilagođeni određenim poteškoćama osoba s posebnim potrebama; predstavljaju uratke na online sastancima. Učenici kroz ovaj projekt poboljšavaju svoje IKT, društvene i komunikacijske vještine. Razmjenjuju gledišta i iskustava uz toleranciju i uvažavanje tuđih stavova, stvaraju i objavljuju digitalne sadržaje, upoznaju specifičnosti života osoba s posebnim potrebama, analiziraju utjecaj pomoćnih tehnologija i prilagođenih digitalnih sadržaja na njihov život te razvijaju toleranciju i empatiju. Sadržaji projekta zajedno s iskustvom ovakvog načina rada objedinjeni su u e-knjizi.

Sanda Šutalo
Tehnička škola Karlovac
Croatia

Maja Sokač
Gimnazija Karlovac
Croatia

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC