Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pdf
16.4MB

U potrazi za Šumskim blagom!

U suradnji s Centrom izvrsnosti SDŽ, pokrenuli smo pravu malu edukacijsku avanturu. Projekt pod nazivom "Šumsko blago" u sebi sadržava baš sve što zabavnom učenju treba. S projektom Šumsko blago (Skrivena blaga mista moga) Zdravstvena škola je osvojila prvu nagradu stručnog žirija u kategoriji srednjih škola. Razmatrajući nepokretnu baštinu Splita, odlučili smo istražiti manje poznatu marjansku crkvicu Gospu od Sedam Žalosti i predstaviti je cjelokupnoj javnosti nizom kreativnih uradaka: web stranicom, kratkim igranim filmom (možete ga pogledati na poveznici: https://bit.ly/MARJANSKA-GOSPICA-FILM), brošurom, plakatima, logom, straničnicima i suvenirima (melemom, medaljonima i magnetima). Sudionici će imati priliku i osvojiti lijepu nagradu. Dovoljno je sudjelovati i pobijediti u našoj nagradnoj igri. Kako se priča razvijala, što je sve izraslo iz ovog projekta te informacije o samoj crkvici kao i marjanskoj baštini možete saznati istražujući web stranicu projekta: https://bit.ly/WEB-STRANICA-ŠUMSKO-BLAGO koja je nastala u aplikaciji WIX, bez prethodnog programerskog iskustva (ipak su naši učenici zdravstvene struke). Pri tom su gotovo sve projektne aktivnosti organizirane i realizirane u virtualnom okruženju. Uistinu je samo malo potrebno da bi se učenike motiviralo na samostalno istraživanje, suradnju i učenje. Poigrali su se i s platformom Metaverse kreirajući interaktivni sadržaj u proširenoj stvarnosti. Nadam se da će vam biti zanimljivo otkrivajući što sve skriva Marjanska šuma. Vjerujem i da ćete barem na kratko odlutati u jedan drugi, paralelni svemir i poželjeti i sami otići u šumu, potražiti ovu crkvicu te pronaći na njoj i tajne koje nose mnogobrojne dirljive poruke o ljudskoj patnji, vjeri i nadi...

Mirjana Gaćina Bilin
Zdravstvena škola
Croatia

Mirjana Kamber
Zdravstvena škola
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC