Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »

Koliko nas ozračuje naša mreža?

Na radionici će, kroz pokuse, biti prezentirani različiti izvori elektromagnetskog zračenja te će se predstaviti rezultati mjerenja dozimetrije elektromagnetskog zračenja u školama u pilot projektu e-Škole.

Renata Ivanković
CARNET
Croatia

Ivica Prlić
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Croatia

Hrvoje Mesić
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Croatia

Mladen Hajdinjak
HAJ-KOM d.o.o.
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC