Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
19.6MB

Testmoz i Classtime u online nastavi Biologije i Prirode

Prezentacijom „Vrednovanje i praćenje pomoću digitalnih alata Testmoz i Classtime“ prikazat će se primjer dobre prakse vrednovanja i praćenja u online nastavi Biologije i Prirode. Primjena digitalnih alata u svrhu praćenja i vrednovanja učenika omogućuje učiteljima bržu pripremu, realizaciju i analizu rezultata. Testovi oblikovani u digitalnim alatima sadrže različite vrste pitanja, mogućnost uporabe multimedijskih sadržaja čime učenicima nastavni sadržaj postaje zanimljiviji i atraktivniji. Pripremljena zadaća uvijek je dostupna s jednakim kriterijima za sve učenike. Učenici dobivaju brzu povratnu informaciju, omogućen im je uvid u testove i vlastite rezultate te je potaknuto učeničko samopraćenje, samovrednovanje i preuzimanje kontrole nad vlastitim učenjem. U prezentaciji su izdvojeni uočeni prednosti i nedostatci za oba digitalna alata: Testmoza i Classtime tijekom praćenja i vrednovanja rada učenika u online nastavi Biologije i Prirode. Također, prikazani su komentari i razmišljanja učenika o primjeni digitalnih alata i računala/tableta/pametnih telefona u nastavi Biologije i Prirode s osvrtom na Testmoz i Classtime.

Anita Mustać
Osnovna škola Šime Budinića
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC