Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
335KB

Od klasike do hibrida u GeoGebri

Uporaba GeoGebrinih apleta u nastavi matematike ima veliku ulogu u online okruženju (GeoGebrini razredi) i u hibridnom obrazovanju (GeoGebrine grupe). Velika prednost GeoGebre je što ju učenik ne mora instalirati na svojem računalu, tabletu ili pametnom telefonu. Pokretanjem apleta u GeoGebri odmah je dostupna njegova mrežna verzija.

U prvom dijelu radionice sudionici će se upoznati s primjerima apleta koji su nastali naprednim korištenjem GeoGebre i njihovim prednostima u radu u GeoGebra grupi i razredu. Apleti su nastali pomoću GeoGebra skriptiranja tj. nizom naredbi koje se izvršavaju jedna po jedna. Skriptiranjem se mogu izraditi interaktivni i dinamični apleti (vježbalice) kojima unapređujemo metodički i didaktički nastavu matematike. Za izradu interaktivnih apleta pri skriptiranju su korisni akcijski objekti kao što su potvrdni okviri, gumbi i padajuće liste. Sudionici će uz pomoć voditeljica radionice izraditi aplete s generiranim zadacima. Pokazat ćemo kako se u aplet može unijeti povratna informacija odnosno broj bodova nakon što učenik izvrši zadatak. Na taj način učenik i nastavnik dobiju informaciju je li učenik usvojio, i koliko, obrazovni ishod te odmah mogu utvrditi eventualni problem kod rješavanja i usvajanja obrazovnog ishoda. Sudionici će isprobati kako nastavnik može formativno vrednovati uratke u GeoGebra grupi i komunicirati s pojedinim učenikom ili s cijelim razredom. Na kraju, sudionici radionice će prezentirati svoj rad i podijeliti svoje viđenje ovakvog načina poučavanja. Radionica je namijenjena svima koji žele proširiti svoja znanja u programu GeoGebra kako bi učenicima pružili usvajanje matematičkih pojmova za novo doba razvijajući kompetencije za 21.stoljeće.

Snježana Bošnjak
Elektotehnička i prometna škola Osijek
Croatia

Zvjezdana Jurić
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC