Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
5.2MB

Argumentacija i interakcija na drugačiji način

Učesnici će se upoznati s novim načinom postizanja interakcije, kako u razredu, tako i virtualno ako rad u razredu nije omogućen. Podijelit ćemo primjere dobre prakse korištenja alata i na internacionalnoj razini provođenjem aktivnosti u sklopu međunarodnih projekata (npr. Erasmus, eTwinning) koje omogućuju ostvarivanje ishoda više kognitivne razine (analiza, usporedba, vrednovanje, stvaranje). Učenicima je korištenjem ovih alata omogućena introspekcija, refleksija, kritičko promišljanje i evaluacija. Na primjeru jedne provedene međunarodne virtualne debate predstavit ćemo prednosti koji digitalni alat kialo.edu omogućuje. Uz digitalni alat kialo.edu predstavit ćemo i sličan alat Tricider, u predavanju ćemo se prvenstveno zadržati na sličnostima i prednostima korištenja ovih alata u nastavi i projektima, ukratko predstaviti njihove opcije – brainstorming, odgovaranja na postavljena pitanja ili pronalaženja odgovora na postavljeni problem, razvoj argumentacijskih linija za i protiv pojedinih odgovora, mogućnosti evaluacije pojedinih odgovora. Primjena je moguća u svim modelima nastave i na svim razinama školovanja, a uklapaju se svojim mogućnostima u različite inovativne nastavne metode (primjerice design thinking, PBL).

Laura Angelovski
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia

Željka Winkler
Srednja škola Ban Josip Jelačić
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC