Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
7.5MB

Neuronske mreže - papirnati neuron u nastavi

Ljudski mozak je biološka neuronska mreža koja se sastoji od nekoliko milijuna malenih moždanih stanica nazvanih neuronima međusobno povezanih u složenu mrežu. Neuroni međusobno šalju i primaju električne signale čiji interakcije proizvode inteligentnu misao. Umjetne neuronske mreže djeluju na sličan način - sastoje se od sićušnih stanica koje sadrže matematičke funkcije koje međusobno komuniciraju hraneći rezultatima druge neurone. Cilj ovog interaktivnog izlaganja je predstaviti koncept umjetnih neurona, njihova unutarnja struktura i kako se mogu mijenjati tako da oponašaju različite matematičke funkcije na način kako smo predstavili učenicima.

Ivan Vulić
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju
Croatia

Marija Gaurina
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC