Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
4.7MB

Suvremeni pristup nastavi lektire

Interaktivno izlaganje odnosi se na četverogodišnje istraživanje u okviru nastave lektire. Odgovara na pitanje zašto učenici nerado čitaju, koji su razlozi nerazumijevanja teksta, zašto je važno imati motivacijski sat za lektiru i kako učenicima pristupiti da bi sebe prepoznali u svijetu djela. Bit će prikazan pristup lektiri u kojem učenik postaje zainteresirani čitatelj i suautor radne bilježnice ili radnih listića. Bit će prikazane aktivnosti koje potiču na kreativan pristup lektiri i na čitanje djela u cijelosti.

Ankica Pokos
Osnovna škola Brestje

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC