Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
3.8MB

TOGLIC - Together learn in Classroom

Cilj radionice je omogućiti polaznicima izradu interaktivnih nastavnih sadržaja u alatu TOGLIC. Polaznici će biti upoznati s načinom poučavanja koji učitelju lako omogućuje dizajnirati nastavu uz potporu digitalnih tehnologija tako da ona bude interaktivna, učenicima zanimljiva i motivirajuća te ih potakne personalizirati svoje učenje. Na početku je planirano kratko predstavljanje alata Toglic https://toglic.com/en/ na primjeru unaprijed izrađenog sadržaja (u alatu Toglic) kojem će polaznici pristupiti u ulozi učenika, a voditeljica u ulozi učitelja. Nakon toga će polaznici proći postupak prijave u alat, te će vođenom aktivnosti usvojiti izradu interaktivnog sadržaja za izradu aktivnosti s brojevima (matematičko područje), izradu aktivnosti iz jezičnog područja te aktivnosti primjerene za korištenje u svim područjima i sadržajima. Polaznike će se korištenjem ovog alata potaknuti na upotrebu digitalnog okruženja za formativno vrednovanje ostvarenosti ishoda učenja. Bit će upoznati s mogućnošću uvida u rad učenika u realnom vremenu te o uspješnosti ostvarenih ishoda kroz aktivnosti domaće zadaće uz pregled rješavanja svih zadanih aktivnosti izražen grafičkim prikazima i tablicama s postotcima. Po završetku radionice polaznici će međusobno razmijeniti izrađene nastavne sadržaje u ulozi učitelja i učenika te će se na taj način provjeriti ostvarenost cilja i ishoda radionice.

Adrijana Leko
OŠ Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
Croatia

Marijana Smolčec
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC