Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
5.9MB

Inovativni pristup poučavanju na daljinu upotrebom umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija (AI) danas omogućava stvaranje konteksta komunikacije između čovjeka i računalnih sustava i to kako kod verbalne, tako i kod neverbalne komunikacije, upotrebom računalnog vida koji analizira umjetna inteligencija i upotrebom kognitivnih servisa markira sentiment (emociju/raspoloženje), spol i dob osobe, analizira pokrete i time omogućava veću mogućnost personalizacije edukacije. Ovaj rad otvara i mnoga druga, etička i sasvim pragmatična pitanja, pitanje hoće li umjetna inteligencija zamijeniti ljude baš na svim poslovima ili samo na onima koji su teški, repetitivni i zahtjevni, poput ispravljanja testova (koji nemaju ponuđene a-b-c odgovore), naprednih provjera znanja koje se prilagođavaju ispitaniku, pomažu kod automatske provjere izvornosti (plagiranja) itd.. Možda je ipak umjetna inteligencija danas tako potreban „suradnik u nastavi“ koji će pomoći edukatorima u modernizaciji pristupa učenju i poučavanju? Ili će takvi poslovi vrlo brzo dosaditi i umjetnoj inteligenciji?

Tomislav Bronzin
CITUS / Visoka škola Algebra
Croatia

Brigita Prole
CITUS
Croatia

Klaudio Pap
Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC